Praha report X: David Böhm a Jiří Franta. Vladimír Kokolia.


Výstava 100 týdnů autora Davida Böhma v Jiri Svestka Gallery v Prahe trvala do 27.7.2013. 100 týdnů je výstup autorovho dlhodobého projektu, ktorý spočíva v striktne zadanej úlohe a to nakresliť každý deň jednu hlavu spolu s textom. Projekt trvá už vyše dva a pol roka a v galérii bolo možné vidieť VŠETKY doposiaľ vytvorené kresby. Miestnosťami v galérii sa tiahla súvislá línia zo špagátu, na ktorú pribúdali ďalšie kresby z dní trvania výstavy. Na oko banálne zadanie reflektuje prostredníctvom hláv a textov rôzne situácie a dianie často s osobným komentárom alebo vetou prevzatou z počutia, z novín, kníh. Jednotlivé kresby tak tvoria akoby autorov denník, niekedy reagujú na aktuálne témy a udalosti v Čechách a vo svete, inokedy vychádzajú z osobného autorovho zázemia. Pribúdajúce kresby počas trvania výstavy naznačujú pokračovanie projektu, čo sa veľmi tešíme.
David  Böhm je známy aj vďaka spolupráci s Jiřím Frantou. V Prahe sme sa s nimi stretli osobne a dohodli zaujímavú spoluprácu. V druhom čísle sa môžete tešiť na kresby od tejto tvorivej dvojice.


David Böhm’s latest exhibition entitled ‘100 weeks’ in Jiri Svestka Gallery in Prague lasted until 27.07.2013. It is an output of the author’s long term project, a strictly given task of making one drawing every day. Each of these works of art consists of two components – a human head and text. The project began more than two and a half years ago and in the gallery it was possible to see ALL of the previously created drawings. Twine lines continuously stretched in exhibition rooms were gradually being filled with new drawings produced in the course of the exhibition itself. Ostensibly trivial assignment reflects through human heads and texts various situations and events, often with a personal commentary or note, on the basis of hearsay, from newspapers or books. Individual drawings ‘write’ an author’s diary, as one might say.  Sometimes they reflect current issues and situation in the Czech Republic and in the world, sometimes their source is Bohm’s personal background. A growing number of drawings during the time of the exhibition indicates its continuation.
David Böhm is also well known for his artistic collaborations with Jiří Franta. In Prague, we met them in person and agreed on interesting cooperation. In the second edition of X, you will be able to enjoy the artwork of this creative duo.


Na záver dňa sme sa na chvíľu zastavili navštíviť Vladimíra Kokoliu v jeho dome a ateliéri vo Veverských Knínicích. Momentálne pripravuje veľkorozmerné maľby na výstavu v Číne. Priniesli sme mu výtlačok časopisu X, ktorého podstatnou súčasťou je i jeho text Pohled na kresbu - za jeho poskytnutie ešte raz ďakujeme. Stretnutie s pánom Kokoliom bolo pre nás veľkým zážitkom. Sedeli sme na diváne v jeho záhradnom altánku pri lampášovom osvetlení až do zotmenia, jedli marhule a rozprávali sa o kresbe. 

At the end of the day we decided to stop at Vladimir Kokolia’s home and in his studio in Veverské Knínice. He is currently preparing large size paintings for an exhibition in China. We brought him a copy of the X magazine, an essential part of which is his article ‘A View On Drawing’ we are again grateful for his contribution. Meeting Mr Kokolia was a great experience for us. We were sitting on the divan in his garden gazebo under the lantern light until the sun went down, eating apricots and talking about art of drawing.


Magazine X in Vienna at 4th Independent Publishers and Zine Fair.

Od 26.6. do 30.6.2013 sa vo Viedni uskutočnil medzinárodný 4th Independent Publishers and Zine Fair. Konal sa vo viedenskej Kunsthalle a vystavovalo a predávalo tam vyše 50 zoskupení, malých a stredných nakladateľstiev, autorov a self-publisherov. Získali sme nové kontakty, rozšírili sme svoje obzory, doplnili sme náš postupne budujúci sa Archív X a Časopis X si získal nových ľudí a záujemcov. Ponúkame zopár fotiek a viet o tom, čo nás najviac zaujalo.

4th Independent Publishers and Zine Fair Vienna is an international fair and this year it took place from 26.6 to 30.6.2013 at Kunsthalle in Vienna. More than 50 small publishers, group of artists, fans and self-publishers were showing and selling their stuff. We gained new contacts, we expanded our horizons, we complement our gradually building up Archive X and Magazine X has gained new people, contents and distributors. Hereby we offer a few pictures and sentences about what interested us most.


Lukáš Parolek (na fotke vľavo) je kresliar, študuje v Ateliéri ilustrácie a grafiky na VŠUP v Prahe a stojí za projektom Kudlapress/CZ. Je to malé knižné a zinové nakladateľstvo so sídlom v Prahe. Lukáš má vlastný Risograph, na ktorom tlačí knihy a ziny. Okrem tlačenej publikácie Alica od ilustrátorky Juliány Chomovej už pod hlavičkou Kudlapress vyšli aj iné nízkonákadové publikácie. Knižky a časopisy z Lukášovej dielne sú spracované naozaj precízne a kvalitne.

Lukáš Parolek (on the picture left) is an illustrator and drawer, he studies at the studio Illustration an Graphics at AAAD in Prague and he runs a project Kudlapress/ CZ. It's a small book publishing company based in Prague. Lukáš owns his own Risograph, which is a machine that prints his books and zines. He published publication Alica by illustrator Juliana Chomová and other interesting Kudlapress's publications. Lukáš is kind of withheartdoingeverything, he runs Kudlapress fairly and efficiently.


Časopis Franz, the lonely Austrionaut je veľmi zaujímavý projekt skupiny mladých rakúskych výtvarníkov. Je zameraný najmä na kresbu a jej naratívne kvality. Každé číslo má samostatnú tému, na ktorú reagujú prizvaní autori. Na obsahu časopisu je možne participovať, redaktori sú otvorení rôznym spoluprácam. Vyšlo v poradí už 11.číslo, ktoré sme vymenili za Časopis X a dohodli sme budúcu spoluprácu. Tešíme sa.

Franz, the lonely Astrionaut is one of the most interesting projects we saw at Fair, managed by a group of artists from Austria. Franz is a magazine focused on drawing and it's narrative qualities. Each issue has it's own topic and selected artists are asked to react on the topic. It is possible to participate on this project, editors are open to collaborate. 11th issue is out, so we have exchaged it with Magazine X and discussed about future collaboration. Very excited!Výtvarníčka a zakladateľka malého nezávislého nakladateľstva Klorofill (Budapešt), Júlia Vécsei, vydáva pravidelne artzine s názvom Rajzlap/ Drawing-paper, ktorý sa venuje vždy jednému autorovi/autorke a uverejňuje jeho/jej kresby z rôznych krajín. Vychádza v náklade 150 kusov a získať sa dá na rôznych zinefairoch a akciách podobného druhu. My sme doplnili náš Archív X o tri čísla Drawing-paper (Svätopluk Mikyta/SK, Eva Koťátková/CZ a Sugár János/HU).

Julia Vécsei is an artist who runs an independent publishing company based in Budapest called Klorofill. The Rajzlap/Drawing-paper is an artzine, which is focused on drawing. Each "issue" is devoted to one artist from different countries.  Only 150 copies are printed and then distributed at artzine fairs, book fairs and other events. We have received 3 issues of Drawing-paper for our Archive X (Svätopluk Mikyta/SK, Eva Koťátková/CZ a Sugár János/HU).


Ďalšie nezávislé nakladateľstvo z Budapešti/HU, Karate zines, ktoré nás veľmi potešilo. Milí ľudia, ktorí kreslia a vydávajú artziny rôzneho druhu o veciach ktoré sú podľa nich podstatné. Majú radi kresbu a prostredníctvom Karatezines ju zaujímavou cestou šíria ďalej. Zadovážili sme si jedno číslo od Murányi Mózes Márton/HU (vľavo) so sériou vtipných portrétov.

Another independent publishing company from Budapešť/HU called Karate zines made our day. Very nice people publish every year few art zines about everything they think is important. They love to draw, they want to spread it, so Karate zines is a good and kind of cheap way how to do it. We have bought an artzine from Murányi Mózes Márton/HU (on the left) with drawn funny portraits of people around.


Cesty redakcie X do susedných krajín umožňujú lepšie a hlbšie kontakty, otvárajú nám nové možnosti spoluprác a pomáhajú objavovať ľudí, aktivity, zoskupenia a publikácie zaoberajúce sa kresbou. Tešíme sa na ďalšie výjazdy.

Editor's X roads to neighboring countries allow better and deeper contactsnew opportunities for cooperation and help us to discover people, activities, groups and publications dealing with the drawing. Looking forward to discover and archive more.