Číslo 5 žije!Srdečne pozývame na prezentáciu nového, už piateho čísla Časopisu X s témou Pamäť a záznam. Lenka Sýkorová príde prednášať o špecifikách českej kresby vo svojej prednáške Postkonceptuální přesahy v české kresbě a Jan Pfeiffer predstaví svoje portfólio. Akcia Číslo 5 žije! prebehne v stredu, 26.11.2014 o šiestej hodine v priestoroch Berlinky v SNG.

Veľká vďaka patrí  Nadácii Intenda a Visegrad Fund - u.

-

We cordially invite you to come and see the presentation of the fifth issue of Magazine X this time focused on Memory and Notation. Lenka Sýkorová will speak about czech contemporary drawing in her lecture Post-conceptual Overlapping in Czech Drawing and Jan Pfeiffer will present his portfolio of works. Event X Five Is Alive! will take place at Café Berlinka in SNG on Wednesday, 26.11.2014 at 6.0 pm.

This project was supported by Nadácia Intenda and Visegrad Fund.