Vychádza nová publikácia Zatiaľ je to takto, pod taktovkou Hardness&Blackness!

Zatiaľ je to takto - je poetická a pôvabná kniha autoriek Broni Schragge a Slavomíry Ondrušovej. Trefné krátke texty a tušové kresby oboch dopĺňa grafické spracovanie Borisa Meluša. Autorky vyspovedá Tomáš Hudák.
Publikáciu "Zatiaľ je to takto" z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.Špecifikácie:
ZATIAĽ JE TO TAKTO
Slavomíra Ondrušová & Broňa Schragge
Sadzba písmom Larish Neue a knižný dizajn Boris Meluš
Vytlačili a zviazali v Art&Press
V roku 2017 vydalo Hardness&Blackness, Karpatská 52, Marianka, 90033, SR
Ďakujeme Tomášovi Hudákovi, Vladovi Jančekovi, Šimpemu Onrušovi a Adamovi Šakovému
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
ISBN: 978_80_972703
2017
Foto: Peter Simoník

X#6 Pohyblivé čiary/Moving Lines: Marián Vredík


Marián Vredík, tuš na papieri 21x29,7   2015


Mladý slovenský absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Marián Vredík, sa pohybuje na poli experimentálneho filmu, animácie, maľby a kresby. Využívaním kombinovaných výtvarných (často autorských) techník v spojení s jeho vlastnou hudobnou produkciou vytvára videá s osobitou estetikou a pohľadom na svet. Intermediálne presahy mu umožňujú svoje diela poňať svoje diela komplexne, čím podporuje ich pôsobivosť a autorskú výpoveď. Špeciálne pre Časopis X rozpohyboval príbeh, ktorý sa začína v textovej časti storyboardom a voľne pokračuje v podobe originálnych kresieb vo vizuálnej časti časopisu. Na sto políčkach vytvoril príbeh línií a tvarov, podobne ako slovenská spisovateľka Soňa Uriková, ktorá svojím textom Fúka reagovala na Vredíkove rozanimované fázy príbehu. Originálne kresby sú súčasťou limitovanej edície časopisu.


Marián Vredík, grafika, linoryt, 20x24,5      2015

Marián Vredík, https://www.youtube.com/watch?v=w4rkeOlzNb4

Marián Vredík, https://www.youtube.com/watch?v=w4rkeOlzNb4

Marián Vredík, a young Slovak graduate from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, is active in the field of experimental film, animation, painting and drawing. His use of fine-art techniques (often of his own design) combined with musical production produces videos with a characteristic aesthetic and world view. The inter-media overlaps give him the opportunity to approach his works from a global perspective, thus supporting their expressiveness and artistic statement. Especially for Magazine X, he animated a story that begins in the text part of the magazine with a storyboard, and follows into original drawings in the visual part. In a hundred frames he creates the story of lines and shapes, similarly to Soňa Uríková, a Slovak writer who reacted to Vredík's animated parts of the story in her text Blow. The original drawings are part of the limited edition of the magazine.

Marián Vredík, tuš na papieri 21x29,7   2015

Marián Vredík, tuš na papieri 21x29,7   2015

Marián Vredík, z výstavy CZXSK v galérii Gagarinka,  2015

Marián Vredík, ..a nebadane vedú ďalej, animácia, 2015, z časopisu X6X6 Pohyblivé čiary / Moving Lines

Srdečne pozývame:)

We cordially invite you all :)
V poradí šieste číslo Časopisu X s názvom Pohyblivé čiary, je venované téme pohyb v kontexte súčasnej kresby. Na túto problematiku bude zameraný rovnomenný večer v priestoroch kultúrneho centra Foajé na ktorom odznejú prednášky teoretika a kritika Viktora Čecha (CZ) a umelca Mateja Smetanu (CZ).
18:30 Viktor Čech: "Než Saurias ze Samu obkreslil celý stín kon, poněkud se zapotil."

19:00 Matěj Smetana: Oživování obrazu

19:30 víno a X :)
Viktor Čech (1980) Pôsobí v oblasti kritiky, kurátorstva a teórie súčasného umenia. Popri publikovaní v rade periodík (Flash Art, Ateliér ai.), sa venuje kurátorským projektom reflektujúcim aktuálnu umeleckú problematiku. Ako kurátor sa organizačne podieľal na niekoľkých galériách (Karlin Studios či I.D.A. ). Ako teoretik a historik umenia sa zameriava na problematiku umenia posledných dvadsať rokov a na medziodborovú problematiku vzťahu súčasného tanca a súčasného vizuálneho umenia (projekt Mysl je sval ai.).

Matěj Smetana (1980) Žije a pracuje v Prahe, vo Vraném nad Vltavou, v Brne a Bratislave. Vyštudoval FaVU v Brne v ateliéri Maliarstva 3 Petra Kvíčalu a Intermédia. Vytvára najmä inštalácie, objekty, videá a často sa v jeho tvorbe vyskytujú rôzne formy animácie a kresby.
www.matejsmetana.netProjekt Časopis X6 a jeho predstavenie sa uskutoční aj vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Bratislavskému samosprávnemu kraju a Europapier Slovensko.

CZXSK


Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy

CZXSK

v stredu 2. septembra o 18.00 v Galérii Gagarinka


www.magazinex.org www.casopix.blogspot.sk

Vystavujúci autori :
Jan Pfeiffer, Tomáš Roubal, Jan Vytiska, Jiří Franta a David Böhm, Matěj Smetana, Lucie Mičíková, Daniela Krajčová, Svetlana Fialová, Monogramista T.D, Marián Vredík, Rastislav Podhorský, Boris Sirka, Juraj Gábor


Výstava CZXSK je prvým kurátorským projektom redakcie Časopisu X, Slavomíry Ondrušovej a Milana Vagača. Časopis X vychádza od roku 2013 a je zameraný na mapovanie súčasnej kresby, jej publikovanie a teoretickú reflexiu. Počas dvoch rokov pôsobenia boli v časopise uverejnené kresby od viac ako 30 autorov z rôznych krajín, doprevádzané textami od teoretikov, umelcov či spisovateľov.

Výstava CZXSK je novým, rozšíreným formátom Časopisu X, ktorý otvára prezentáciu súčasnej kresby rozsiahlejšiemu publiku. Z celkovej zostavy autorov publikovaných v časopise je výstava zameraná na slovenskú a českú scénu.

CZXSK predstavuje rôzne podoby súčasnej kresby s dôrazom na presahy do iných médií, skúma limity samotného média kresby a prepájanie s rozličnými autorskými postupmi. Základné príncípy kresby sú na výstave voľne transformované do priestoru, času, videa, performance, objektu.... Neznamená to však, že by “tradičná” podoba kresby nepatrila pod označenie súčasná. Zaujímavá je práve pestrosť autorských prístupov, ktoré vymedzujú nejasný priestor toho, čo možno pomenovať kresbou.


Kurátorská koncepcia: Slavomíra Ondrušová, Milan Vagač

Architektúra výstavy: Andrea Ďurianová www.andreadurianova.sk

Grafický dizajn: Róbert Szabó www.timeisnever.com, fotografia na plagáte: Viktor SzemzöVýstava potrvá od 3. do 27. septembra.
Gagarinova 10 / A (Prievoz)

Mira Gáberová "ALL FLOWERS" at FLATGALLERY, Bratislava, 2015

FOTO: Jakub Hauskrecht © 2015


Mira Gáberová "ALL FLOWERS" vo FLATGALLERY

20.3.2015 - 14.5.2015

kurátor: Andrej Jaroš

Mira Gáberová (1979) je reprezentantka mladej generácie slovenských umelcov. V roku 2006 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v ateliéri maľby profesora Daniela Fischera. Počas štúdia si vyskúšala prácu v niekoľkých tematicky rozdielnych ateliéroch (I. Németh, I. Csudai, D. Fischer). Na výtvarnú scénu nastúpila po roku 2000. Venuje sa paralelne kresbe, maľbe, objektu, inštalácií či grafike. Jedným z jej najsilnejších výrazových prostriedkov však zostáva médium videa a digitálnych technológií no napriek tomu je výrazná i v kresbe. Bola a je iniciátorkou projektu "Chladnička/Fridge" špeciálnej série mini specific site situácii priamo u seba v byte s prizvaním si domácich autorov na participáciu nevšedného projektu. V roku 2005 sa stala finalistkou prestížnej Essl Award, v roku 2006 finalistkou Ceny Ego Art a zároveň je aj finalistka ceny Oskara Čepána za rok 2012. V súčasnosti žije a tvorí v Prahe. Na autorskej výstave vo Flatgallery je odprezentovaná predovšetkým kresba, v ktorej sa predstavuje svojou aktuálnou tvorbou inšpirovanou flórou (pričom sa tejto téme venovala už aj predtým). Táto nová kolekcia kresieb/malieb, je tak dalším rozpracovaním tejto témy, ktorú autorka označila názvom: „ I have become a mirror...“ („All Flowers of the World for the One“). Aj v tomto prípade ide veľmi osobnú výpoveď autorky, ktorá je pre ňu charakteristická a tiahne sa celou autorkinou tvorbou. Mira Gáberová sa snaží analyzovať svoje citové pochody prechovávajúce k svojím rodinným príslušníkom, blízkym osobám ako aj k svojmu okoliu a po „strávení obsahu“ ich pretransformováva do výtvarného jazyka, tlmočiac tak svoje intímne psychické aspekty bytia. „Vždy sa snažím prežiť a vysporiadať s každodennou realitou a rôznymi životnými situáciami. Často hľadám spôsob vhodného vyjadrenia, robím skúšky a experimenty a snažím sa v tom byť čo najúprimnejšia. Môj najnovší projekt „I become a mirror...“ je pre mňa ešte neuzavretá téma, kde pracujem s videom , performance , inštaláciou a kresbou.“ Kolekcia diel označená „I become a mirror...“ je vlastne séria kresieb vytvorená skladaním a odtláčaním motívu ruže, akoby zrkadlenie kvetiny z rôznych uhlov pohľadu. „Pozadím pre tieto kresby sa stal môj osobný vzťah s maminkou. Túžim jej dať všetky kvety sveta. To je dôvod prečo ich kreslím, odtláčam, násobím a obklopujem sa nimi. Stále mám pocit, že ich nie je dosť. Pri pohľade do zrkadla vidím jej odraz, cítim jej lásku a prázdno, ktoré mi tu nechala. Tieto obrazy sa nesnažia byť spomienkou ale vďačnosťou.“

KIX & X at NEVAN CONTEMPO

KIX a X v NEVAN CONTEMPO v piatok 10.4. od 18:00 v Prahe!
KIX- časopis venovaný komixu pokrstí nové číslo 7 zamerané tentokrát na škice, prípravné kresby a doodles. V rámci programu sa predstaví aj X a Viktor Čech so svojou prednáškou "Niekoľko kapitol z dejín zápisníku". Ste  srdečne vítaní!
10.4. 2015 od 18h v NEVAN CONTEMPO (U Rajské Zahrady 14, Praha 3 - Žižkov)

-

KIX & X at NEVAN CONTEMPO on Friday 10th of April from 6pm in Prague!
KIX- magazine focused on comic drawing will release its fresh new seventh issue devoted to sketches and preparatory drawings. Within the programme Magazine X will be presented and Viktor Čech will have a lecture entitled "Several episodes from the history of sketchbook". You are all very welcome!
10.4. 2015 od 18h v NEVAN CONTEMPO (U Rajské Zahrady 14, Praha 3 - Žižkov)