X ♥ €Milí priatelia slnka a jari,
ak sa Vám náš projekt pozdáva, našli sme jednoduchú cestu, ktorou 
môžete Časopis X podporiť. Založili sme si konto na Indiegogo.com
ktoré funguje ako webová finančná zbierka. Budeme radi každému príspevku. Pre prvých z Vás máme pripravené zaujímavé odmeny.
Viac info nájdete TU.

Vrelá vďaka!

Dear followers,
we have found an easy way how could you possibly help us to fund our emerging Magazine X and make it live! Just now we have made an account at Indiegogo.com and we would be very greatfull if you visit it and donate us! For our patrons we have some special surprises there!!
For more details, please check this LINK.

Thank you very much.


Magazine X in Prague

Priatelia slnka a jari, 

prinášame Vám stručný vizuálny report z aktuálnych výstav v Prahe. Retrospektívna výstava Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu ponúka široký pohľad na jeho tvorbu zahŕňajúc kresby, reliéfy, sochy, objekty a kontemplatívne texty. Odporúčame. 


Dear spring lovers,
we bring you a brief visual report of current exhibitions in Prague. A retrospective exhibition of Karel Malich in Jízdárna Pražského hradu offers a broad view of his work including drawings, paintings, reliefs, sculptures, objects and contemplative lyrics. We highly recommend.

Karel Malich, Výstava v Jízdárně Pražského hradu. 

Karel Malich, exhibition in Jízdárna Pražského hradu


Kateřina Adamová, Středně velký plachý tvor, Dům U Zlatého prstenu


Krzysztof Wodiczko, OUT/INSIDE, DOX


#01: Monika Pascoe Mikyšková

Monika Pascoe Mikyšková je ďalšou autorkou, ktorej práce predstavíme v prvom čísle časopisu. Prostredníctvom kresby citlivo spracováva intímne a osobné témy, často s presahmi do inštalácií a objektov.

"Kresba ako médium má pre mňa špeciálnu hodnotu. Vďaka svojej nenáročnosti (papier a pero mám pri sebe skoro vždy) a svojej schopnosti rýchlo zaznamenať pocity a myšlienky. Zároveň sviežosť a variabilita záznamu, ktorá sa dá cez ňu dosiahnuť, sa len málokedy dá zopakovať v inom médiu. Témy, ktoré cez ňu riešim, sú témy, ktoré sú mi blízke všeobecne. Prežívanie každodennosti a s ňou súvisiace ľudské a partnerské vzťahy. Vzhľadom na posolstvo, ktoré chcem tlmočiť, mením často štýl prevedenia. Preto sa v mojom archíve nachádzajú kresby realistické aj abstraktné. Nie úplná kontrolovateľnosť a čiastočne aj náhoda, s ktorou musím pri práci s akvarelom rátať, dáva v kombinácii s ceruzou námetu ďalší - hlbší rozmer." 
Monika Pascoe Mikyšková


Desíš ma, desím ťa. 2012
You scare, I scare you. 2012

Prečo sa snažím mať všetko pod kontrolou 2012
Why do I try to have everything under the control 2012


Monika Pascoe Mikyšková is a slovak artist whose work we also introduce in the first issue of the magazine. Through drawings she sensitively handles with intimate and personal issues, often with overlays to installations and objects.
"Drawing as an artistic medium has a special value for me, due it´s availability (I still have paper and pen with me) and it´s ability to quickly record ideas and feelings. The variability of recordings which can be achieved through drawing, is rarely possible to achieve in another medium. My topics are everyday survival, human relationships and partnerships. I often change a way how I draw, therefore in my archive are realistic and abstract drawings. I have to count with coincidential and incontrollable process of drawing with watercolor and pencil, this combination gives a deeper insight into my topics. "
Monika Pascoe MikyškováPrirástol si. 2012
Intergrowned. 2012

To see NY as Berenice Abbott 2011


#01: Mária Čorejová


Predstavujeme Vám tvorbu slovenskej autorky Márie Čorejovej. Špeciálne pre náš časopis Mária pripravila dve kresby zo série OKAMIH PRAVDY, na ktoré sa môžete tešiť hneď v prvom čísle. O autorke napísal pár slov kurátor a galerista Juraj Čarný:

"...Kresby Márie Čorejovej intímne vypovedajú o niečom, čo celkom presne nepoznáme, čomu nerozumieme, čo ale súvisí s autorkiným osobným svetom. Názvy nám napovedajú, ale neusmernia nás. Kľúč k interpretácii športových, leteckých, architektonických a náboženských motívov existuje, no tým jediným a správnym disponuje autorka sama. Na tomto mieste si ale musíme položiť otázku, či je sám autor v procese tvorby schopný interpretovať všetky významy, ktoré vkladá do svojho diela. Požiera obrovská tuba katedrálu alebo cirkev, alebo je katedrála tubou vytváraná? Je všadeprítomná tekutina krvou ako symbolom bolesti, alebo je tekutinou životodárnou? Sú športovci symbolom systematickej sebazničujúcej trýznivej činnosti, alebo sú to dobrí anjeli strážni? Sú amputované kreslá, postele, vankúše, knihy synonymom bolesti vzťahov, ľudského odcudzenia a dlhodobého nepochopenia, alebo hovoria o niečom celkom inom?" 
Juraj Čarný

We are introducing you some works from the slovak artist Mária Čorejová. Especially for our magazine X Mária prepared two of the serie of drawings called "THE MOMENT OF TRUTH", which you can enjoy in the very first issue. Curator and gallerist Juraj Čarný wrote few words about her works:


"... Mária Čorejová´s drawings tell us in an intimate way about something we do not know quite exactly, we do not understand, but what is related to the author's personal world. The titles suggest us, but does not direct us. The key to interpreting the sports, aeronautical, architectural and religious motives do exist, but the only right key has the author herself. At this point we must ask whether the author is in the process of making able to interpret all the meanings in her work. Does the huge tuba eat the cathedral or church, or is the cathedral generated by a tube? Is it this pervasive fluid blood as a symbol of pain, or the life-giving liquid? Are the athletes a symbol of systematic excruciating self-destructive activities, or are they good guardian angels? Are the amputated chairs, beds, pillows, books synonymous with pain relations, human alienation and long misunderstood, or are they talking about something completely different?"
Juraj Čarný


               


#01: Lucie Mičíková

Teší nás, že Vám môžeme predstaviť mladú slovenskú výtvarníčku Lucie Mičíkovú, ktorá je jednou zo 6 umelcov publikovaných v prvom čísle časopisu X. Uvádzame výber z jej tvorby. Momentálne tvorí vo Viedni na rezidencii v jednom z ateliérov Museums Quarier. Pre prvé prvé číslo pripravuje špeciálny plagát so svojimi kresbami a kolážami.

Lucie Mičíková:
"Jsem absolventka ateliéru Intermédií a multimédií Ilony Németh bratislavské VŠVU.
V mé práci se často zabývám fenoménem architektury, zajímají mne přístupy utopistických architektů, jejich vize, ale táké výtvarná hodnota jejich skic a projektů. Neméně důležité je pro mě téma dětských bunkrů, vizualita domků, které si svépomocně staví děti v zahrádách, lesích, na stromech nebo v obývácích. Jejich prostřednictvím pak reaguji na širší společenská témata. V mojí diplomové práci jsem například řešila otázku expanze města, jeho horizontální podobu, město, které pohlcuje, roste a nepřestává. V posledním roce se intenzivněji věnuji kolážím. Využívám jednoduchých postupů – jsou to nerafinované, jakoby ležérní kombinace kreseb, výstřižků z xeroxů, fotografií a papírových útržků. Jsou tvořené s citem pro materiál, pracuji s lehce dostupným, někdy i odpadovými materiály. Jsou něčím známým a blízkým. Kostkované sešity, vystřihování, lepení pak vzbuzují vzpomínky na školní léta. Při vzniku objektů a kreseb hraje důležitou roli náhoda, hra a smysl pro detail."We are happy to introduce you a young, slovak based artist Lucie Mičíková, who is one of the 6 artists published in the first issue of Magazine X. We would like to show some pics of her amazing drawings here to let you know how interesting they are. Recently she is in Vienna working on drawings for the Museums Quartier residency. For the first issue she is preparing a special poster with her drawings and paper objects.

Lucie Mičíková:
"I graduated at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, at intermedia and multimedia department, in studio of Ilona Nemeth in June 2012. My work has been recently dealing with the phenomenon of architecture, I am interested in the approach of utopian architects, their visions as well as the artistic value of their sketches and projects. In my other work I was interesting in architecture of children’s shelters and linked problem of memory. Architecture expresses my artistic approach to the various issues and I materialize my thoughts relating urbanism and the environment around us through architecture. In my diploma work I have dealt with the question of expanded cities and massive architectural development on Earth.
I have been often expressing myself by means of collage. I like to use simple techniques. I combine drawings, Xerox copies, photographs and paper scraps. My works are mostly made of the recycled material or the material which is easily available and these objects are made with intention to do not look artistic."
http://luciemicikova.blogspot.sk/

#01: Juraj Gábor

Máme veľmi čerstvé novinky! Práve teraz nám boli doručené fotky od Juraja Gábora, ktorého odfotil jeho otec pri práci na originálnych kresbách priamo pre náš časopis X! Juraj je veľmi talentovaný mladý autor, maximálne koncentrovaný na svoju prácu. Sme veľmi radi, že ho môžeme uviesť hneď v prvom čísle!

Our very fresh news!!! We have already received some pictures from a very talented, young slovak artist Juraj Gábor from his process of working on the drawings for our Magazine X! He is really into his work, very deeply concentrated. We are really happy he is participating in this project! 


photo by Ján Gábor

photo by Ján Gábor

photo by Ján Gábor