#01: Lucie Mičíková

Teší nás, že Vám môžeme predstaviť mladú slovenskú výtvarníčku Lucie Mičíkovú, ktorá je jednou zo 6 umelcov publikovaných v prvom čísle časopisu X. Uvádzame výber z jej tvorby. Momentálne tvorí vo Viedni na rezidencii v jednom z ateliérov Museums Quarier. Pre prvé prvé číslo pripravuje špeciálny plagát so svojimi kresbami a kolážami.

Lucie Mičíková:
"Jsem absolventka ateliéru Intermédií a multimédií Ilony Németh bratislavské VŠVU.
V mé práci se často zabývám fenoménem architektury, zajímají mne přístupy utopistických architektů, jejich vize, ale táké výtvarná hodnota jejich skic a projektů. Neméně důležité je pro mě téma dětských bunkrů, vizualita domků, které si svépomocně staví děti v zahrádách, lesích, na stromech nebo v obývácích. Jejich prostřednictvím pak reaguji na širší společenská témata. V mojí diplomové práci jsem například řešila otázku expanze města, jeho horizontální podobu, město, které pohlcuje, roste a nepřestává. V posledním roce se intenzivněji věnuji kolážím. Využívám jednoduchých postupů – jsou to nerafinované, jakoby ležérní kombinace kreseb, výstřižků z xeroxů, fotografií a papírových útržků. Jsou tvořené s citem pro materiál, pracuji s lehce dostupným, někdy i odpadovými materiály. Jsou něčím známým a blízkým. Kostkované sešity, vystřihování, lepení pak vzbuzují vzpomínky na školní léta. Při vzniku objektů a kreseb hraje důležitou roli náhoda, hra a smysl pro detail."We are happy to introduce you a young, slovak based artist Lucie Mičíková, who is one of the 6 artists published in the first issue of Magazine X. We would like to show some pics of her amazing drawings here to let you know how interesting they are. Recently she is in Vienna working on drawings for the Museums Quartier residency. For the first issue she is preparing a special poster with her drawings and paper objects.

Lucie Mičíková:
"I graduated at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, at intermedia and multimedia department, in studio of Ilona Nemeth in June 2012. My work has been recently dealing with the phenomenon of architecture, I am interested in the approach of utopian architects, their visions as well as the artistic value of their sketches and projects. In my other work I was interesting in architecture of children’s shelters and linked problem of memory. Architecture expresses my artistic approach to the various issues and I materialize my thoughts relating urbanism and the environment around us through architecture. In my diploma work I have dealt with the question of expanded cities and massive architectural development on Earth.
I have been often expressing myself by means of collage. I like to use simple techniques. I combine drawings, Xerox copies, photographs and paper scraps. My works are mostly made of the recycled material or the material which is easily available and these objects are made with intention to do not look artistic."
http://luciemicikova.blogspot.sk/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára