#01: Monika Pascoe Mikyšková

Monika Pascoe Mikyšková je ďalšou autorkou, ktorej práce predstavíme v prvom čísle časopisu. Prostredníctvom kresby citlivo spracováva intímne a osobné témy, často s presahmi do inštalácií a objektov.

"Kresba ako médium má pre mňa špeciálnu hodnotu. Vďaka svojej nenáročnosti (papier a pero mám pri sebe skoro vždy) a svojej schopnosti rýchlo zaznamenať pocity a myšlienky. Zároveň sviežosť a variabilita záznamu, ktorá sa dá cez ňu dosiahnuť, sa len málokedy dá zopakovať v inom médiu. Témy, ktoré cez ňu riešim, sú témy, ktoré sú mi blízke všeobecne. Prežívanie každodennosti a s ňou súvisiace ľudské a partnerské vzťahy. Vzhľadom na posolstvo, ktoré chcem tlmočiť, mením často štýl prevedenia. Preto sa v mojom archíve nachádzajú kresby realistické aj abstraktné. Nie úplná kontrolovateľnosť a čiastočne aj náhoda, s ktorou musím pri práci s akvarelom rátať, dáva v kombinácii s ceruzou námetu ďalší - hlbší rozmer." 
Monika Pascoe Mikyšková


Desíš ma, desím ťa. 2012
You scare, I scare you. 2012

Prečo sa snažím mať všetko pod kontrolou 2012
Why do I try to have everything under the control 2012


Monika Pascoe Mikyšková is a slovak artist whose work we also introduce in the first issue of the magazine. Through drawings she sensitively handles with intimate and personal issues, often with overlays to installations and objects.
"Drawing as an artistic medium has a special value for me, due it´s availability (I still have paper and pen with me) and it´s ability to quickly record ideas and feelings. The variability of recordings which can be achieved through drawing, is rarely possible to achieve in another medium. My topics are everyday survival, human relationships and partnerships. I often change a way how I draw, therefore in my archive are realistic and abstract drawings. I have to count with coincidential and incontrollable process of drawing with watercolor and pencil, this combination gives a deeper insight into my topics. "
Monika Pascoe MikyškováPrirástol si. 2012
Intergrowned. 2012

To see NY as Berenice Abbott 2011


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára