#3/4 Jan Vytiska

Jan Vytiska, Hořící domov zahřeje, 140 X 220, akryl, 2012

Dovoľte nám predstaviť ďalšieho spomedzi dvanástich autorov z nového dvojčísla X3/4. Je ním Jan Vytiska (1985), silný autor v kontexte mladej českej maľby. Študoval na Fakulte umení na Univerzite v Ostrave. Vo svojich obrazoch čerpá z ľudových povier, desivých príbehov a tradičného folklóru, ktoré často kombinuje s prejavmi, v kontraste, súčasného folklóru. „Pokojné“ scenérie tradičných „dedín“ narúšajú zombie a rôzne iné desivé kreatúry. Zobrazované výjavy sa viažu na konkrétne povery, príbehy či autorove nočné mory. Vytisku fascinuje dekadentná estetika plná morbídnosti a temnoty.

Mira Keratová:

"Malby Jana Vytisky navazují na specifickou pop–surrealistickou linii současné české malby. Na pozadí streetartové estetiky a v kombinaci s precizní malířskou technikou jsou směsí pop kultury, aktualizované prvky venkovské mytologie, a folkloru, který se překlopil do polohy fantasy. Vymyšlené antropomorfní příšery se jakoby vynořují ze snových insitních světů starých společenství. Tajuplné surreálné příběhy však svojí estetikou připomínají současné animované pohádky pro dospělé. Objevuje se tu násilí i množství hororových scén. Předkládané výjevy zůstávají nekompromisně nereálné. Mira Keratová"

Jan Vytiska,  Malej diktátor, 180x140, 2013 

Jan Vytiska, Melancholie, 140x200, akryl, 2011

We would like to present you another artist, Jan Vytiska (1985). Very powerful young author in the context of Czech painting, he studied at the Faculty of Arts at the University of Ostrava. In his paintings he draws on folk superstitions, scary stories and traditional folklore, combining them often in contrast with symptoms of contemporary folklore. “Calm" sceneries of traditional Czech village are disturbed by zombies and various other scary creatures. Depicted scenes are linked to specific superstitions, stories or author’s nightmares. Vytiska is fascinated by decadent aesthetics filled by morbidity and darkness.


"Jan Vytiska’s paintings follow in the specific tradition of contemporary Czech popsurrealist painting. Working with a street-art aesthetic and applying a precise painterly technique, Vytiska takes pop culture, significantly updated using elements of rural mythology and folklore, and shifts it into the realm of fantasy. It is almost as if the fictitious anthropomorphic ghouls in his works had emerged from the naïve dreamworlds of ancient societies. Be that as it may, the aesthetic of his eerie surreal stories, with their violence and many horror scenes, is more reminiscent of contemporary animated films for grownups. The visions presented here remain uncompromisingly unreal."
Mira Keratová


Jan Vytiska, Mladej kumštýr, 155x270, akryl, 2012

Jan Vytiska, Total Recal 140x200, akryl na plátne, 2012 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára