#3/4 Svetlana Fialová

Svetlana Fialová, foto: Lucia Sceranková

Svetlana Fialová (1985) je mladá slovenská autorka, momentálne doktorandka v ateliéri profesora Daniela Fischera na VŠVU a čerstvá laureátka prestížnej ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize vo Veľkej Británii. Svetlana má svoj osobitý kresliarsky jazyk, blízky komiksovej kresbe. Pracuje najmä s figurálnymi motívmi, ktoré nám sprostredkovávajú jej osobné skúsenosti a príbehy. Vo svojich kresbách sa nebojí narúšať perspektívu, prirodzenú hierarchiu videného a narába s kreslenými motívmi ako s textom. Ukladá ich na seba, vrství, zmenšuje a zväčšuje, podriaďuje ich potrebám jej výpovede. Často pracuje s veľkým formátom. V X od nej uvádzame dve kresby, jednu z nich vo forme serigrafie.

Svetlana Fialová, All My Love Is Unrequited

Svetlana Fialová, Apocalypse (My Boyfriend Doesn't Care)

Svetlana Fialová

Svetlana Fialová (1985) is a young Slovak artist, currently a doctoral student in the studio of Professor Daniel Fischer at the Academy for Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD) and fresh laureate for the prestigious Jerwood Drawing Prize for drawing in Great Britain. Svetlana has her own distinctive visual language that is close to comics drawing. She works mainly with figural motifs that mediate her personal experiences and stories. In her drawings she is not afraid to distort perspective, the natural hierarchy of the seen, handling cartoon motifs as if they were text. Stores them one on another creating layers, and scales them down and up, subjecting them to the needs of her testimony. She often works with a large format. In X magazine since we introduce two of her drawings, one of them in the form of screen printing.


Svetlana Fialová, Neutrum

Svetlana Fialová, Physical

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára