#3/4 Ivana Šáteková

Ivana Šáteková

Ivana Šateková (1984) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde ukončila štúdium na Katedre maľby a iných médii u profesora Daniela Fischera. Jej kresby sú hravé, Ivana v nich narába s humorom jej vlastným, niekedy nekompromisným, až mrazivým. Kresba jej slúži okrem iného aj ako kritický nástroj, ktorým dokáže poukázať na rôzne zvláštnosi dnešnej spoločnosti, akými sú napríklad tridsiatnici žijúci u svojich rodičov a neschopní vlastných rozhodnutí. Popri komorných „zošitových“ kresbách sa venuje aj veľkoformátovej kresbe najmä v zoskupení Dzive. V X jej dávame priestor pre výsek z jej práce, v ktorej reagovala na japonský porno komix a prezentujeme ho prostredníctvom tzv. zinu, brožúry malého formátu. Kresby, ktoré nám Ivana poskytla na blog, sú kreslené pre rodovo orientovaný časopis Glosolália.

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šateková (1984) is a graduate from AFAD in Bratislava, under guidance of prof. Daniel Fisher. Her drawings are playful, Ivana handles them with characteristic humour, sometimes uncompromising, even chilling. Drawing serves her, inter alia, as a critical tool that can point to different curiosities found in today's society, such as the 30yearolds living with their parents and unable to make their own decisions. In addition to chamber “sketch book" drawings she performs large format drawings, mainly as a member of the art collective “Dzive”. In X magazine we decided to show a part of her work that is inspired by the Japanese porn comix and present it the small format of the so called “zine”. Hereby we present you drawings made for Glosolália magazine.

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára