#3/4 Tomáš Klepoch

Tomáš Klepoch podpisuje serigrafie, foto: Mišo Kostovský

Veľkoryso poňal našu ponuku na spoluprácu slovenský grafik a ilustrátor Tomáš Klepoch (1981). Pre časopis pripravil 200 originálnych serigrafií vo formáte A1, s názvom Všetko ide podľa plánu: rekonštrukcia 3.pokus. Tomáš vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u profesorov Roberta Jančoviča a Ivana Csudaia. Magisterské štúdium absolvoval u docenta Pavla Chomu v ateliéri vizuálnej komunikácie, čo je zrejme dôležitým faktom pre Tomášovu tvorbu, kde strieda klasické médium grafiky s digitálnou ilustráciou. Popri voľnej grafike pracuje na knižných ilustráciách (je držiteľom Zlatého jablka BIB 2011 za ilustrácie knihy Rudolfa Slobodu – Ako som sa stal mudrcom), je známy aj vďaka veľkoformátovým grafikám, ktoré lepil do verejného priestoru, do podchodov a na opustené budovy.

Tomáš Klepoch, Inštalácia Coquette with pitch and delicious collapse

Tomáš Klepoch, Inštalácia diplomovej práce, foto: Šymon Kliman

Tomáš Klepoch, Diplomatic, inštalácia, Galéria Photoport

Our offer of cooperation was generously conceived by the Slovak graphic designer and illustrator Tomáš Klepoch (1981). For our magazine he prepared 200 pieces of original serigraphs in A1 format, titled Everything Goes According To Plan- Reconstruction 3rd Attempt.. Tomáš graduated from the AFAD under Professors Robert Jančovič and Ivan Csudai. He completed his Master's degree under Associate Professor Pavol Choma at the Department of Visual Communication, which is obviously important factor for his work that oscillates between the classical medium and digital graphic illustration. In addition to the free graphics he works on book illustrations in (he holds Golden Apple Award of the Biennale of Illustrations Bratislavai 2011 for his illustrations in the book of Rudolf Sloboda - How I Became A Sage), and he is also famous for wide format graphics in the public space, glued on walls in subways and abandoned buildings.

Tomáš Klepoch, Apokalypse Now, Galéria MEDIUM, 2012

Tomáš Klepoch,  Rodinná oslava, 2013

Tomáš Klepoch,  Plaudite cives acta est fabula, Galéria Photoport

Tomáš Klepoch, Revenant lab

Tomáš Klepoch, Vsaď si na mňa! 2013

Tomáš Klepoch, výlep 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára