#3/4 Ové pictures

Ové Pictures, Postcard for FestAnča Festival

Ové pictures je názov pre značku autorskej dvojice slovenských ilustrátoriek a animátoriek Veroniky Obertovej (1984) a Michaely Čopíkovej (1984). Hovoria, že ich spoločné kreslenie je vlastne "rozhovor" - "rozprávajú" sa. Za svoju tvorbu získali viacero ocenení doma, ale aj na prestížnych festivaloch animovaného filmu v zahraničí. Zo série kresieb s názvom Hugs plynule prešli do spoločných kresieb často čudných a osamotených, ale pritom pozitívnych postáv v ich vizuálnom „ové“ jazyku, ktorý sa však neustálym kresbovým dialógom posúva a mení. Do časopisu prispeli úplne novou kresbou „Too Much Pizza Baby“.

Ové Pictures:
"Ové Pictures je dvojica slovenských autoriek animovaného filmu, Veronika Obertová a Michaela Čopíková, “večné deti farbičiek”. Toto duo vzniklo v roku 2010 v Bratislave. Založili sme Ové Pictures, aby sme mohli tvoriť to, čo milujeme. Vytvárame umenie, ktoré prináša radosť nám i druhým. Páčia sa nám tradičné animačné techniky, kresba, ručná výroba, originálny prístup, odvážne vizuálne riešenia a zrelý syr. Pod našou značkou vytvárame animácie, hudobné videá, projekcie, ilustrácie a motion design. Neváhajte nás kontaktovať, nech ste kdekoľvek!"


Ové Pictures, Rainforest Hug

Ové Pictures, Snake Hug

Ové pictures is a brand name of Slovak illustrators and animators Veronika Obertová (1984) and Michaela Čopiková (1984). They present their drawing as a “dialogue” – they are “chatting”. Their work was awarded not only in Slovakia but also at many prestigious festivals of animated films abroad. Their art work is a continuous path from a series of drawings titled Hugs to their common drawings that often include strange and isolated, but, at the same time, positive figures presented in their visual “ové” language that is being constantly moved and changed in the course of their dialogue of drawings. This duo contributed to our magazine with their brand new drawing „Too Much Pizza Baby“.

"Ové Pictures is a duo of slovak authors of animated films, namely, the eternal children of crayons, namely Veronika Obertová and Michaela Čopíková, founded in 2010 in Bratislava, Slovakia. We established Ove Pictures to create what we love the most. We create works of art that bring joy to us and others. We love traditional animation techniques, drawing, handmade production, the original approach, bold visual solutions and mature cheese. Under our brand we create animation, music videos, projections, illustrations and motion design. Feel free to contact us wherever you are, we speak the language of pictures!"
Ové Pictures


Ové Pictures, MUD HUG t-shirt
Ové Pictures, Honey Badger Wallet Design for Retart - http://www.retart.sk/
Ové Pictures, Poster for Buffet Clothing

Ové Pictures logo


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára