#3/4 Boris Sirka

Boris Sirka, Leviathan, acrylic on canvas, 70*90cm, 2012 Predstavujeme prvého autora zo Slovenska, Borisa Sirku. Boris dlhodobo pracuje na svojom maliarskom programe so záujmom o temné témy. Čerpá pritom z rôznych zdrojov akými sú horory, povery, urbánne legendy a z iných subkultúrnych foriem. Popri verejne viac známych maľbách paralelne pracuje aj s kresbou, ktorá tvorí doslova ich kostru. Niekedy je však práve kresba konečným štádiom, nie je ju možné ďalej preniesť do maľby a práve takéto kresby od Borisa publikujeme v treťom čísle.


Úryvok z kurátorksého textu od Michala Stolárika, k výstave Borisa Sirku - Some Time Ago v Galérii Plusmínusnula v Žiline, 2013:

"Boris Sirka (*1981, Snina) absolvoval v rokoch 2000 – 2006 štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v ateliéroch grafiky a experimentálnej tvorby profesorov Rudolfa Sikoru a Zbyňka Prokopa a v roku 2003 študoval na Akadémií výtvarných umení v Prahe v ateliéri Michaela Bielického. V roku 2003 sa takisto dostal do povedomia ako veľmi mladý a perspektívny finalista Ceny Oskára Čepana. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.
Boris Sirka 2012 – 2013 je iný. Upustil od štylizovaných figuratívnych malieb vycibrených kaligrafickými štetcami, vzdal sa zbytočnej dekorácie a populárnej estetizácie a takisto sa stratil náznak trpko–trápneho humoru, irónie a sexuálneho napätia. Inšpirácia anime, lineárnosťou či svetlý kolorit už takisto nie sú súčasťou jeho dnešnej tvorby. Tá sa prirodzene vyvíja, je koncepčne premyslenejšia a vyzretejšia. Terapiu vizuálnym šokom nahradilo postupné dávkovanie napätia. Horor už nie je stredoeurópsky “béčkový”, ale seversky chladný a znepokojivý. Kontinuálny rozvoj neistoty a potenciálnej úzkosti si prepožičiava zo svojho audiovizuálneho projektu Bios (spoločne s Jozefom Tušanom), v ktorom podobne spracováva vytvorené zvukové plochy. Boris Sirka rád pracuje v jasne definovaných cykloch, ku ktorým sa po ukončení série nezvykne vracať. Formálna odlišnosť mu síce býva vyčítaná, no stále je možné jasne priradiť autorstvo diel."


Boris Sirka, Object (interior), acrylic on canvas, 70*60cm, 2012

Boris Sirka, Shibito #6, acrylic on canvas, 40*30cm, 2012

Boris Sirka, Shibito #8, acrylic on canvas, 110*90cm, 2012 "Boris Sirka (*1981, Snina) studied at the Faculty of Arts of the Technical University in Košice in the studios of graphics and experimental art under professors Rudolf Sikora and Zbyněk Prokop between 2000 – 2006 and in 2003 he studied at the Academy of Fine Arts in Prague in the studio of Michael Bielický. He gained recognition in 2003 as a very young and promising finalist of the Oskár Čepan Award. Currently he lives and works in Bratislava.
Boris Sirka 2012 – 2013 is different. He left behind stylized figurative paintings refined by calligraphic brushes, he gave up unnecessary decorating and popular aesthetics and touches of bitter-awkward humour, irony and sexual tension also disappeared. Anime inspiration, linearity or bright colours are not part of his current work anymore. His work evolves naturally, it is more conceptually sophisticated and mature. The visual shock therapy has been replaced by gradual adding of tension. The horror is not the central European B-horror anymore but the Nordic cold and disturbing one. He borrows the continuous development of uncertainty and potential anxiety from his audio visual project Bios (together with Jozef Tušan) where he similarly processes generated soundscapes. Boris Sirka likes to work within clearly defined cycles to which he does not use to return after finishing them. He gets cautioned about his formal distinctiveness but it is still possible to clearly attribute authorship of his works."

Michal Stolárik, curator of the exhibiton Boris Sirka - Some Time Ago in the Plusminus Gallery in Žilina, Slovak Republic in 2013.

Boris Sirka, Shibito #10, acrylic on canvas, 40*30cm, 2013

Boris Sirka, Zeena LaVey, acrylic on canvas, 60*60cm, 2013


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára