#3/4 Tomáš Roubal


Druhým autorom z Čiech, ktorého sme oslovili so spoluprácou pre X3/4, je Tomáš Roubal (1982). Tomáš je grafik, ilustrátor, streetartista, ktorý študoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Jančoviča. Momentálne pracuje a tvorí v Prahe. Spolu s Galériou Ferdinanda Baumanna vydal Blackbook, ktorú v Čechách ocenili ako Najkrajšiu knihu roka v kategórii Krásná literatura. Veľmi odporúčame. Pre X spravil 200 kusov signovaných printov na risografe War, ktoré sú „zabalené“ v reprodukcii s názvom T90s-tank a dokopy tvoria jeden obsahový a formálny celok. Momentálne Tomášovi prebieha výstava Worstseller v Colloredo-Mansfeldskom paláci v Prahe, ak chcete zažiť Tomášove umenie naživo, srdečne odporúčame!

The second artist, who we asked to collaborate with X is Tomáš Roubal (1982). Tomáš is a graphic designer, illustrator, street artist, who studied at the AFAD Bratislava under Professor Jančovič. Currently works and creates in Prague. Together with Ferdinand Baumann Gallery he published Blackbook that won the award The Most Beautiful Book in the Czech Republic in the category of fiction. We highly recommend. For X magazine he made ​​200 signed prints on risograph called War, each "wrapped" in a reproduction called T90s-tank, together making up one single whole, both by content and form. Currently his exhibition of artworks titled Worstseller in Colloredo-Mansfeld palace in Prague palace is going on, don´t miss it!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára