X Vám všetkým želá 
sviatky plné lásky a pokoja 

Chceme sa Vám poďakovať za priazeň a záujem. Všetkým autorom, ktorí prispeli do X, všetkým ľuďom ktorí sa podieľali na vzniku a na samotnom chode X, výtvarníkom, autorom textov, grafickým dizajnérom, pánom tlačiarom, prekladateľom, korektorom, kníhkupectvám, ľuďom, ktorí nám pomohli nezištne i zištne, a v neposlednom rade čitateľom a fanúšikom X. Prajeme Vám v novom roku veľa dobrého, veľa šťastia a  veľa kresby!


X♥UX wishes to you all 
holiday full of peace and love ♥

We would like to thank you all for your support and interest. To all the authors who contributed to X, to all the people who participated in the creation and running X itself, artists, authors of texts and writers, graphic designers, master printers, translators, proofreaders, bookstores, people who selflessly helped us, and last but not least a big THANKS to our X readers and fans. We wish you a New Year full of good, happiness and a lot of DRAWING!

X♥U

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára