X#5 Juliana Mrvová (SK)

Juliana Mrvová / SK

Druhou slovenskou autorkou v piatom čísle X je Juliana Mrvová. Vo svojich veľkoplošných kresbách mapuje pobyty v rôznych krajinách. Zachytáva v nich svoje putovanie a fragmenty z ciest, ktoré ju nejakým spôsobom zasiahli a zakotvili v jej pamäti. Vyvinula si vlastný mapový systém, v ktorom je možné zaznamenať momenty, ktoré tradičným mapám unikajú. Motívy z ciest prevrstvuje do fragmentárnych koláží, ktoré v útržkoch budujú obraz konkrétnej krajiny. Sú autorkinou alternatívou k cestovateľskej fotografii či textovému denníku. Z oboch spôsobov zaznamenávania si vyberá to najefektívnejšie a kombinuje to v novom hybridnom médiu. V časopise uverejňujeme reprodukciu veľkoformátovej kresby How to find a Moose on the Beach, ktorá vznikla v Nida Art Colony v Litve. Viac o jej práci sa dočítate v rozhovore so Silviou L. Čúzyovou a Lacom Terenom.


Juliana Mrvová /SK, "from pico", Chelva, Spain, 2014

Juliana Mrvová /SK: "Tulejar, Calles"Chelva, Spain, 2014


Juliana Mrvová /SK: "ventimiglia", Apricale, Italy, 013

Another Slovak author in the X's fifth issue is Juliana Mrvová. In her large-scale drawings she maps her stays in various countries. She captures her journeys and fragments of trips that somehow affected her and enshrined in her memory. She developed her own system of mapping, where she can record moments that escape in conventional maps. She overlays motives of her travelling into fragmentary collages, which build the image of a particular country from shreds. They represent author´s alternative to travel photography or a text journal. She selects the most effective tools from both means of recording and combines them in a new hybrid medium. We publish a reproduction of her large-scale drawing How to find a Moose on the Beach, that was created in Nida Art Colony in Lithuania. You can find more information about her work in the interview with Silvia L. Čúzyová and Laco Teren.


Juliana Mrvová /SK: "Delta Dunarea", Romania, 2014.


Juliana Mrvová /SK:"Flowers Over the Hill", Chelva, Spain,2014  


Juliana Mrvová /SK: "trei Jezere", Delta Dunarea, Romania, 2014

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára