X#5 Jan Nálevka/CZ

Jak jsem již dříve podotkla, 2012-2013, kresba modrým perom na kancelárskom papieri, 500 ks,fotografia Ondřej Polák

Jak jsem již dříve podotkla, 2012-2013, kresba modrým perom na kancelárskom papieri, 500 ks,fotografia Ondřej Polák

Český autor Jan Nálevka v našom výbere reprezentuje polohu abstraktného, nezobrazujúceho záznamu. Vo svojich projektoch pracuje s de-estetizovanou podobou kresby, ktorej jazykom sú línie kreslené modrým guľôčkovým perom na kancelársky papier formátu A4. Inštalácie Jana Nálevku sú tvorené rozsiahlymi multiplikáciami týchto kresieb, ktoré si vyžadujú veľkú dávku vnútornej disciplíny a sebazaprenia. Jeho práce vzbudzujú otázky o význame ľudskej práce ako takej, ktorá má najmä v dnešnej dobe podobu repetitívnej činnosti bez viditeľného výsledku. Nálevkove záznamy zdanlivo nenesú žiaden obsah. Jeho kresby sú záznamom času stráveného prácou nad nimi, otázkou o zmysle ľudskej činnosti. V časopise reprodukujeme kresby, ktoré sú súčasťou rozsiahlych inštalácií. Pre X poskytol reprodukcie dvoch kresieb zo série Můžeme ztratit všechno, jen ne čas. Rozhovor s Janom Nálevkom viedla Lenka Sýkorová.

Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, 2009-2010,  kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 6 x 500 ks, foto Štefan Lux

Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, 2009-2010,  kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 6 x 500 ks, foto Štefan Lux

In our selection, the Czech author Jan Nálevka represents the abstract, non-depicting recording. He works with a de-aestheticised form of drawing that is expressed by lines drawn with blue ballpoint pen on an A4 plain paper. Jan Nálevka´s installations consist of an extensive multiplication of these drawings, a process that requires a great deal of internal discipline and renunciation. His works raise questions about the meaning of human work, which has, especially nowadays, the form of a repetitive task with no visible result. Nálevka´s recordings don't provide any apparent content. His drawings are records of time spent over the work on them, questions about the meaning of human activities. In this magazine we reproduce drawings that are part of his large-scale installations. For X, Jan Nálevka provided reproduction of two drawing from the series Můžeme ztratit všechno, jen ne čas (We can lose everything but time). The interview with Jan Nálevka was conducted by Lenka Sýkorová.

Ráda bych totiž i podotkla, že..., 2010, kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 1050 ks, foto Martin Polak

Ráda bych totiž i podotkla, že..., 2010, kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 1050 ks, foto Martin Polak

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára