X6 Pohyblivé čiary / Moving Lines

Srdečne pozývame:)

We cordially invite you all :)
V poradí šieste číslo Časopisu X s názvom Pohyblivé čiary, je venované téme pohyb v kontexte súčasnej kresby. Na túto problematiku bude zameraný rovnomenný večer v priestoroch kultúrneho centra Foajé na ktorom odznejú prednášky teoretika a kritika Viktora Čecha (CZ) a umelca Mateja Smetanu (CZ).
18:30 Viktor Čech: "Než Saurias ze Samu obkreslil celý stín kon, poněkud se zapotil."

19:00 Matěj Smetana: Oživování obrazu

19:30 víno a X :)
Viktor Čech (1980) Pôsobí v oblasti kritiky, kurátorstva a teórie súčasného umenia. Popri publikovaní v rade periodík (Flash Art, Ateliér ai.), sa venuje kurátorským projektom reflektujúcim aktuálnu umeleckú problematiku. Ako kurátor sa organizačne podieľal na niekoľkých galériách (Karlin Studios či I.D.A. ). Ako teoretik a historik umenia sa zameriava na problematiku umenia posledných dvadsať rokov a na medziodborovú problematiku vzťahu súčasného tanca a súčasného vizuálneho umenia (projekt Mysl je sval ai.).

Matěj Smetana (1980) Žije a pracuje v Prahe, vo Vraném nad Vltavou, v Brne a Bratislave. Vyštudoval FaVU v Brne v ateliéri Maliarstva 3 Petra Kvíčalu a Intermédia. Vytvára najmä inštalácie, objekty, videá a často sa v jeho tvorbe vyskytujú rôzne formy animácie a kresby.
www.matejsmetana.netProjekt Časopis X6 a jeho predstavenie sa uskutoční aj vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Bratislavskému samosprávnemu kraju a Europapier Slovensko.

CZXSK


Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy

CZXSK

v stredu 2. septembra o 18.00 v Galérii Gagarinka


www.magazinex.org www.casopix.blogspot.sk

Vystavujúci autori :
Jan Pfeiffer, Tomáš Roubal, Jan Vytiska, Jiří Franta a David Böhm, Matěj Smetana, Lucie Mičíková, Daniela Krajčová, Svetlana Fialová, Monogramista T.D, Marián Vredík, Rastislav Podhorský, Boris Sirka, Juraj Gábor


Výstava CZXSK je prvým kurátorským projektom redakcie Časopisu X, Slavomíry Ondrušovej a Milana Vagača. Časopis X vychádza od roku 2013 a je zameraný na mapovanie súčasnej kresby, jej publikovanie a teoretickú reflexiu. Počas dvoch rokov pôsobenia boli v časopise uverejnené kresby od viac ako 30 autorov z rôznych krajín, doprevádzané textami od teoretikov, umelcov či spisovateľov.

Výstava CZXSK je novým, rozšíreným formátom Časopisu X, ktorý otvára prezentáciu súčasnej kresby rozsiahlejšiemu publiku. Z celkovej zostavy autorov publikovaných v časopise je výstava zameraná na slovenskú a českú scénu.

CZXSK predstavuje rôzne podoby súčasnej kresby s dôrazom na presahy do iných médií, skúma limity samotného média kresby a prepájanie s rozličnými autorskými postupmi. Základné príncípy kresby sú na výstave voľne transformované do priestoru, času, videa, performance, objektu.... Neznamená to však, že by “tradičná” podoba kresby nepatrila pod označenie súčasná. Zaujímavá je práve pestrosť autorských prístupov, ktoré vymedzujú nejasný priestor toho, čo možno pomenovať kresbou.


Kurátorská koncepcia: Slavomíra Ondrušová, Milan Vagač

Architektúra výstavy: Andrea Ďurianová www.andreadurianova.sk

Grafický dizajn: Róbert Szabó www.timeisnever.com, fotografia na plagáte: Viktor SzemzöVýstava potrvá od 3. do 27. septembra.
Gagarinova 10 / A (Prievoz)

Mira Gáberová "ALL FLOWERS" at FLATGALLERY, Bratislava, 2015

FOTO: Jakub Hauskrecht © 2015


Mira Gáberová "ALL FLOWERS" vo FLATGALLERY

20.3.2015 - 14.5.2015

kurátor: Andrej Jaroš

Mira Gáberová (1979) je reprezentantka mladej generácie slovenských umelcov. V roku 2006 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v ateliéri maľby profesora Daniela Fischera. Počas štúdia si vyskúšala prácu v niekoľkých tematicky rozdielnych ateliéroch (I. Németh, I. Csudai, D. Fischer). Na výtvarnú scénu nastúpila po roku 2000. Venuje sa paralelne kresbe, maľbe, objektu, inštalácií či grafike. Jedným z jej najsilnejších výrazových prostriedkov však zostáva médium videa a digitálnych technológií no napriek tomu je výrazná i v kresbe. Bola a je iniciátorkou projektu "Chladnička/Fridge" špeciálnej série mini specific site situácii priamo u seba v byte s prizvaním si domácich autorov na participáciu nevšedného projektu. V roku 2005 sa stala finalistkou prestížnej Essl Award, v roku 2006 finalistkou Ceny Ego Art a zároveň je aj finalistka ceny Oskara Čepána za rok 2012. V súčasnosti žije a tvorí v Prahe. Na autorskej výstave vo Flatgallery je odprezentovaná predovšetkým kresba, v ktorej sa predstavuje svojou aktuálnou tvorbou inšpirovanou flórou (pričom sa tejto téme venovala už aj predtým). Táto nová kolekcia kresieb/malieb, je tak dalším rozpracovaním tejto témy, ktorú autorka označila názvom: „ I have become a mirror...“ („All Flowers of the World for the One“). Aj v tomto prípade ide veľmi osobnú výpoveď autorky, ktorá je pre ňu charakteristická a tiahne sa celou autorkinou tvorbou. Mira Gáberová sa snaží analyzovať svoje citové pochody prechovávajúce k svojím rodinným príslušníkom, blízkym osobám ako aj k svojmu okoliu a po „strávení obsahu“ ich pretransformováva do výtvarného jazyka, tlmočiac tak svoje intímne psychické aspekty bytia. „Vždy sa snažím prežiť a vysporiadať s každodennou realitou a rôznymi životnými situáciami. Často hľadám spôsob vhodného vyjadrenia, robím skúšky a experimenty a snažím sa v tom byť čo najúprimnejšia. Môj najnovší projekt „I become a mirror...“ je pre mňa ešte neuzavretá téma, kde pracujem s videom , performance , inštaláciou a kresbou.“ Kolekcia diel označená „I become a mirror...“ je vlastne séria kresieb vytvorená skladaním a odtláčaním motívu ruže, akoby zrkadlenie kvetiny z rôznych uhlov pohľadu. „Pozadím pre tieto kresby sa stal môj osobný vzťah s maminkou. Túžim jej dať všetky kvety sveta. To je dôvod prečo ich kreslím, odtláčam, násobím a obklopujem sa nimi. Stále mám pocit, že ich nie je dosť. Pri pohľade do zrkadla vidím jej odraz, cítim jej lásku a prázdno, ktoré mi tu nechala. Tieto obrazy sa nesnažia byť spomienkou ale vďačnosťou.“

KIX & X at NEVAN CONTEMPO

KIX a X v NEVAN CONTEMPO v piatok 10.4. od 18:00 v Prahe!
KIX- časopis venovaný komixu pokrstí nové číslo 7 zamerané tentokrát na škice, prípravné kresby a doodles. V rámci programu sa predstaví aj X a Viktor Čech so svojou prednáškou "Niekoľko kapitol z dejín zápisníku". Ste  srdečne vítaní!
10.4. 2015 od 18h v NEVAN CONTEMPO (U Rajské Zahrady 14, Praha 3 - Žižkov)

-

KIX & X at NEVAN CONTEMPO on Friday 10th of April from 6pm in Prague!
KIX- magazine focused on comic drawing will release its fresh new seventh issue devoted to sketches and preparatory drawings. Within the programme Magazine X will be presented and Viktor Čech will have a lecture entitled "Several episodes from the history of sketchbook". You are all very welcome!
10.4. 2015 od 18h v NEVAN CONTEMPO (U Rajské Zahrady 14, Praha 3 - Žižkov)

X 2%Ak máte radi X a vidíte zmysel v tom čo robíme, prosím podporte nás tu a teraz zaslaním Vašich dvoch percent z daní vyplnením formulára. Zaberie to pár minút no pomôže na dlho:) Ďakujeme.
http://magazinex.org/assets/Casopis_X_vyhlasenie.pdf 
S láskou,
Vaše X
-
If you love X and find joy and value in it, please consider supporting us right here, right now by clicking on the link below and by filling the form, it takes couple of minutes but helps for long. Thank you. http://magazinex.org/assets/Casopis_X_vyhlasenie.pdf
With love,
Your X

X#5 Jan Nálevka/CZ

Jak jsem již dříve podotkla, 2012-2013, kresba modrým perom na kancelárskom papieri, 500 ks,fotografia Ondřej Polák

Jak jsem již dříve podotkla, 2012-2013, kresba modrým perom na kancelárskom papieri, 500 ks,fotografia Ondřej Polák

Český autor Jan Nálevka v našom výbere reprezentuje polohu abstraktného, nezobrazujúceho záznamu. Vo svojich projektoch pracuje s de-estetizovanou podobou kresby, ktorej jazykom sú línie kreslené modrým guľôčkovým perom na kancelársky papier formátu A4. Inštalácie Jana Nálevku sú tvorené rozsiahlymi multiplikáciami týchto kresieb, ktoré si vyžadujú veľkú dávku vnútornej disciplíny a sebazaprenia. Jeho práce vzbudzujú otázky o význame ľudskej práce ako takej, ktorá má najmä v dnešnej dobe podobu repetitívnej činnosti bez viditeľného výsledku. Nálevkove záznamy zdanlivo nenesú žiaden obsah. Jeho kresby sú záznamom času stráveného prácou nad nimi, otázkou o zmysle ľudskej činnosti. V časopise reprodukujeme kresby, ktoré sú súčasťou rozsiahlych inštalácií. Pre X poskytol reprodukcie dvoch kresieb zo série Můžeme ztratit všechno, jen ne čas. Rozhovor s Janom Nálevkom viedla Lenka Sýkorová.

Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, 2009-2010,  kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 6 x 500 ks, foto Štefan Lux

Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, 2009-2010,  kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 6 x 500 ks, foto Štefan Lux

In our selection, the Czech author Jan Nálevka represents the abstract, non-depicting recording. He works with a de-aestheticised form of drawing that is expressed by lines drawn with blue ballpoint pen on an A4 plain paper. Jan Nálevka´s installations consist of an extensive multiplication of these drawings, a process that requires a great deal of internal discipline and renunciation. His works raise questions about the meaning of human work, which has, especially nowadays, the form of a repetitive task with no visible result. Nálevka´s recordings don't provide any apparent content. His drawings are records of time spent over the work on them, questions about the meaning of human activities. In this magazine we reproduce drawings that are part of his large-scale installations. For X, Jan Nálevka provided reproduction of two drawing from the series Můžeme ztratit všechno, jen ne čas (We can lose everything but time). The interview with Jan Nálevka was conducted by Lenka Sýkorová.

Ráda bych totiž i podotkla, že..., 2010, kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 1050 ks, foto Martin Polak

Ráda bych totiž i podotkla, že..., 2010, kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 1050 ks, foto Martin Polak

X#5 Juliana Mrvová (SK)

Juliana Mrvová / SK

Druhou slovenskou autorkou v piatom čísle X je Juliana Mrvová. Vo svojich veľkoplošných kresbách mapuje pobyty v rôznych krajinách. Zachytáva v nich svoje putovanie a fragmenty z ciest, ktoré ju nejakým spôsobom zasiahli a zakotvili v jej pamäti. Vyvinula si vlastný mapový systém, v ktorom je možné zaznamenať momenty, ktoré tradičným mapám unikajú. Motívy z ciest prevrstvuje do fragmentárnych koláží, ktoré v útržkoch budujú obraz konkrétnej krajiny. Sú autorkinou alternatívou k cestovateľskej fotografii či textovému denníku. Z oboch spôsobov zaznamenávania si vyberá to najefektívnejšie a kombinuje to v novom hybridnom médiu. V časopise uverejňujeme reprodukciu veľkoformátovej kresby How to find a Moose on the Beach, ktorá vznikla v Nida Art Colony v Litve. Viac o jej práci sa dočítate v rozhovore so Silviou L. Čúzyovou a Lacom Terenom.


Juliana Mrvová /SK, "from pico", Chelva, Spain, 2014

Juliana Mrvová /SK: "Tulejar, Calles"Chelva, Spain, 2014


Juliana Mrvová /SK: "ventimiglia", Apricale, Italy, 013

Another Slovak author in the X's fifth issue is Juliana Mrvová. In her large-scale drawings she maps her stays in various countries. She captures her journeys and fragments of trips that somehow affected her and enshrined in her memory. She developed her own system of mapping, where she can record moments that escape in conventional maps. She overlays motives of her travelling into fragmentary collages, which build the image of a particular country from shreds. They represent author´s alternative to travel photography or a text journal. She selects the most effective tools from both means of recording and combines them in a new hybrid medium. We publish a reproduction of her large-scale drawing How to find a Moose on the Beach, that was created in Nida Art Colony in Lithuania. You can find more information about her work in the interview with Silvia L. Čúzyová and Laco Teren.


Juliana Mrvová /SK: "Delta Dunarea", Romania, 2014.


Juliana Mrvová /SK:"Flowers Over the Hill", Chelva, Spain,2014  


Juliana Mrvová /SK: "trei Jezere", Delta Dunarea, Romania, 2014

X#5 Daniela Krajčová (SK)


X5 Pamäť a záznam / Memory and Notation

Schopnosťou kresby zaznamenať sa zaoberáme v poradí piatom čísle s názvom Pamäť a záznam. Pokračujeme tak v súčte fundamentálnych vlastností a funkcií kresby ako takej. Jej schopnosti rozoberané v tomto čísle tvoria popri spojení s myslením a rozprávaním, ktorými sme sa zaoberali v predošlých číslach, ďalšiu dôležitú zložku kresby. Autorov venujúcich sa téme pamäti alebo záznamu rôznorodými spôsobmi sme postupne nachádzali vo viacerých krajinách. Zastúpení sú autori zo Slovenska, z Českej republiky, Nemecka a Estónska.

Daniela Krajčová working on Salamanders, 2012

Zo Slovenska sme oslovili Danielu Krajčovú, ktorá reflektuje témy spojené s pamäťou dlhodobo. Vo svojich prácach narába primárne s kresbou, ktorú však posúva do animácie či rôznych projektov so sociálnym a participatívnym rozmerom. Kresba sa v jej podaní stáva kritickým nástrojom, ktorým pripomína negatívne udalosti našich dejín, v niektorých prácach doslova oživuje pamäť vkladaním kreslených komentárov do reálneho prostredia a tvorí tak akési alternatívne formy pamätníkov. Takisto však upozorňuje i na aktuálne problémy marginalizovaných skupín obyvateľstva, v ktorých sa sústreďuje na problematiku začlenenia Rómov či utečencov do spoločnosti. Pre časopis vytvorila nový projekt s názvom Rekonštrukcia tržnice – animáciu pozostávajúcu z kresieb, pričom niektoré z nich môžete nájsť v špeciálnej edícii tohto čísla. K práci Daniely Krajčovej vytvoril rozsiahly text Ján Kralovič.


Daniela Krajčová, WAY HOME, interactive installation, animation: 1'00”, 2006. View to the exhibition Tracing the Memory at Vaal Gallery, Tallinn, 2014. Photo Paul Kuimet

Daniela Krajčová, MAGPIE, strip book, animation, 5'19”, 2006

Oto Hudec – Daniela Krajčová, Project Caravan, multimedia installation, Tranzit 2014. Photo Adam Šakový

We discuss the ability of drawing to record in the fifth issue in Memory and Notation. We continue the enumeration of fundamental characteristics and functions of drawing. Alongside thinking and narration, which we dealt with in the previous issues, the capabilities discussed in this issue represent another important component of drawing. Gradually we managed to find authors who work on the topic of memory or recording in several countries, for example Slovakia, the Czech Republic, Germany and Estonia.


One of the Slovak authors we approached to collaborate with X for its fifth issue is Daniela Krajčová, who reflects topics connected to memory for a long time. In her works she focuses mostly on drawing that she shifts into animation or various projects with social and participative dimension. She presents drawing as a tool for criticism that reminds us of negative events in our history. In some of her works she literally animates memory by inserting cartoon comments into real environment, thus creating a sort of alternative forms of memorials. She also draws our attention to actual problems of marginalised groups of people, where she focuses on the issue of inclusion of Roma or refugees. For our magazine she created a new project Reconstruction of the Market – an animation of drawings. Some of them can be found in a special edition of this issue. The work of Daniela Krajčová is presented in an extensive text by Ján Kralovič.

Daniela Krajčová, Revenge, site-specific stencilled painting on the garage's doors, video, 6'57”, 2012.

Daniela Krajčová, Patrónka, 2013.