X6 Pohyblivé čiary / Moving Lines

Srdečne pozývame:)

We cordially invite you all :)
V poradí šieste číslo Časopisu X s názvom Pohyblivé čiary, je venované téme pohyb v kontexte súčasnej kresby. Na túto problematiku bude zameraný rovnomenný večer v priestoroch kultúrneho centra Foajé na ktorom odznejú prednášky teoretika a kritika Viktora Čecha (CZ) a umelca Mateja Smetanu (CZ).
18:30 Viktor Čech: "Než Saurias ze Samu obkreslil celý stín kon, poněkud se zapotil."

19:00 Matěj Smetana: Oživování obrazu

19:30 víno a X :)
Viktor Čech (1980) Pôsobí v oblasti kritiky, kurátorstva a teórie súčasného umenia. Popri publikovaní v rade periodík (Flash Art, Ateliér ai.), sa venuje kurátorským projektom reflektujúcim aktuálnu umeleckú problematiku. Ako kurátor sa organizačne podieľal na niekoľkých galériách (Karlin Studios či I.D.A. ). Ako teoretik a historik umenia sa zameriava na problematiku umenia posledných dvadsať rokov a na medziodborovú problematiku vzťahu súčasného tanca a súčasného vizuálneho umenia (projekt Mysl je sval ai.).

Matěj Smetana (1980) Žije a pracuje v Prahe, vo Vraném nad Vltavou, v Brne a Bratislave. Vyštudoval FaVU v Brne v ateliéri Maliarstva 3 Petra Kvíčalu a Intermédia. Vytvára najmä inštalácie, objekty, videá a často sa v jeho tvorbe vyskytujú rôzne formy animácie a kresby.
www.matejsmetana.netProjekt Časopis X6 a jeho predstavenie sa uskutoční aj vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Bratislavskému samosprávnemu kraju a Europapier Slovensko.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára