X#6 Pohyblivé čiary/Moving Lines: Marián Vredík


Marián Vredík, tuš na papieri 21x29,7   2015


Mladý slovenský absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Marián Vredík, sa pohybuje na poli experimentálneho filmu, animácie, maľby a kresby. Využívaním kombinovaných výtvarných (často autorských) techník v spojení s jeho vlastnou hudobnou produkciou vytvára videá s osobitou estetikou a pohľadom na svet. Intermediálne presahy mu umožňujú svoje diela poňať svoje diela komplexne, čím podporuje ich pôsobivosť a autorskú výpoveď. Špeciálne pre Časopis X rozpohyboval príbeh, ktorý sa začína v textovej časti storyboardom a voľne pokračuje v podobe originálnych kresieb vo vizuálnej časti časopisu. Na sto políčkach vytvoril príbeh línií a tvarov, podobne ako slovenská spisovateľka Soňa Uriková, ktorá svojím textom Fúka reagovala na Vredíkove rozanimované fázy príbehu. Originálne kresby sú súčasťou limitovanej edície časopisu.


Marián Vredík, grafika, linoryt, 20x24,5      2015

Marián Vredík, https://www.youtube.com/watch?v=w4rkeOlzNb4

Marián Vredík, https://www.youtube.com/watch?v=w4rkeOlzNb4

Marián Vredík, a young Slovak graduate from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, is active in the field of experimental film, animation, painting and drawing. His use of fine-art techniques (often of his own design) combined with musical production produces videos with a characteristic aesthetic and world view. The inter-media overlaps give him the opportunity to approach his works from a global perspective, thus supporting their expressiveness and artistic statement. Especially for Magazine X, he animated a story that begins in the text part of the magazine with a storyboard, and follows into original drawings in the visual part. In a hundred frames he creates the story of lines and shapes, similarly to Soňa Uríková, a Slovak writer who reacted to Vredík's animated parts of the story in her text Blow. The original drawings are part of the limited edition of the magazine.

Marián Vredík, tuš na papieri 21x29,7   2015

Marián Vredík, tuš na papieri 21x29,7   2015

Marián Vredík, z výstavy CZXSK v galérii Gagarinka,  2015

Marián Vredík, ..a nebadane vedú ďalej, animácia, 2015, z časopisu X6