#3/4 Andrej Kolenčík

Andrej Kolenčík, Selfportrait- Happy
Okrem výtvarníkov sme k spolupráci na X 3/4 oslovili aj mladých debutujúcich spisovateľov zo Slovenska , Zuzanu Šmatlákovú, Ivonu Pekárkovú, Michala Hlatkého a Václava Kostelanského a spisovateľa z Čiech, Ondřeja Buddeusa, aby „ilustrovali“ textom kresby publikované v tomto čísle. Tradičnejší vzťah textu a kresby v úlohe ilustrácie sme otočili do opačného garde, pričom kresba slúžila ako podnet k vytvoreniu textu. Vzniklo niekoľko zaujímavých poviedok a esejí. V textovej časti X nájdete okrem týchto textov aj komiksy, respektíve kresby v spojení so slovom, ktoré dotvárajú prepojenie medzi slovom a obrazom. Uverejňujeme komiks Mike & Me od slovenského animátora, ilustrátora a režiséra Andreja Kolenčíka (1984), známeho ako Admirál. Admirál je aktívny a veľmi produktívny animátor s  rozpoznateľným kresliarskym jazykom a humorom jemu vlastným.

Andrej Kolenčík, Extremely Amusing Cemetery
Andrej Kolenčík, Extremely Amusing Cemetery

In addition to visual artists, for the first time we have also invited young writers from Slovakia - Zuzana Šmatláková, Ivona Pekárková, Michal Hlatký, Václav Kostelanski and one experimental writer from the Czech Republic - Ondřej Buddeus to collaborate with us and "illustrate" drawings published in this issue with text. We have inverted the more traditional relationship of text and drawing as its illustration with the drawing serving as an impetus for creating the text. As a result some interesting stories and essays emerged. The written part of this issue contains these texts but also comic strips or drawings combined with the word that complete the link between the texts - the written word, and the drawing - the virtual image. We are publishing comic Mike & Me by the Slovak animator, illustrator and director AndrejKolenčík (1984) known also as "The Admiral". The Admiral is a very active and productive animator with his typical recognizable style and a specific cartoon humour.

Andrej Kolenčík, Chernobyl Child

Andrej Kolenčík, Chernobyl Child

Andrej kolenčík, Idiot

Andrej Kolenčík, Pivo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára