#01: Mária Čorejová


Predstavujeme Vám tvorbu slovenskej autorky Márie Čorejovej. Špeciálne pre náš časopis Mária pripravila dve kresby zo série OKAMIH PRAVDY, na ktoré sa môžete tešiť hneď v prvom čísle. O autorke napísal pár slov kurátor a galerista Juraj Čarný:

"...Kresby Márie Čorejovej intímne vypovedajú o niečom, čo celkom presne nepoznáme, čomu nerozumieme, čo ale súvisí s autorkiným osobným svetom. Názvy nám napovedajú, ale neusmernia nás. Kľúč k interpretácii športových, leteckých, architektonických a náboženských motívov existuje, no tým jediným a správnym disponuje autorka sama. Na tomto mieste si ale musíme položiť otázku, či je sám autor v procese tvorby schopný interpretovať všetky významy, ktoré vkladá do svojho diela. Požiera obrovská tuba katedrálu alebo cirkev, alebo je katedrála tubou vytváraná? Je všadeprítomná tekutina krvou ako symbolom bolesti, alebo je tekutinou životodárnou? Sú športovci symbolom systematickej sebazničujúcej trýznivej činnosti, alebo sú to dobrí anjeli strážni? Sú amputované kreslá, postele, vankúše, knihy synonymom bolesti vzťahov, ľudského odcudzenia a dlhodobého nepochopenia, alebo hovoria o niečom celkom inom?" 
Juraj Čarný

We are introducing you some works from the slovak artist Mária Čorejová. Especially for our magazine X Mária prepared two of the serie of drawings called "THE MOMENT OF TRUTH", which you can enjoy in the very first issue. Curator and gallerist Juraj Čarný wrote few words about her works:


"... Mária Čorejová´s drawings tell us in an intimate way about something we do not know quite exactly, we do not understand, but what is related to the author's personal world. The titles suggest us, but does not direct us. The key to interpreting the sports, aeronautical, architectural and religious motives do exist, but the only right key has the author herself. At this point we must ask whether the author is in the process of making able to interpret all the meanings in her work. Does the huge tuba eat the cathedral or church, or is the cathedral generated by a tube? Is it this pervasive fluid blood as a symbol of pain, or the life-giving liquid? Are the athletes a symbol of systematic excruciating self-destructive activities, or are they good guardian angels? Are the amputated chairs, beds, pillows, books synonymous with pain relations, human alienation and long misunderstood, or are they talking about something completely different?"
Juraj Čarný


               


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára