#01: Emöke Vargová


Kresba / Drawing 2010

Šesticu autorov, ktorých práce uvedieme v prvom čísle časopisu, uzatvára Emőke Vargová. Pôsobí v Kabinete kresby na VŠVU. So svojimi študentami pracuje na sérii mini-výstav a intervencií, pre ktoré vytvorila aj malý výstavný priestor priamo na Koceľovej ulici. Uvádzame úryvok z textu k samostatnej výstave Emőke Vargovej Počujem padať sneh...v galérii 19 od Mariána Mudrocha:

„Obdivuhodná skúsenosť Emőke Vargovej z rôznych médií akoby vytvárala možnosti týkajúce sa uchopenia vlastných predstáv. Tento prejav charakterizuje niečo ako výhľad z okna, zachytávajúci priestor naplnený všetkým možným až po siluety predmetov jednotlivých vecí tvoriacich zásadný obsah prelievajúci sa do intímnej zdeliteľnosti istôt. Neprispôsobovanie sa vlastným želaniam, alebo skôr vôľa nepatriť k niečomu a možno aj nikam. Tu sa jej zreteľne vynárajú možnosti, ako sa inak túlať svojvoľne v krajine umenia a pritom sa zároveň usilovať aby to tak nebolo. To vôbec nie je jednoduché.“

SCHŐNER WOHNEN 

SCHŐNER WOHNEN 

The six authors whose works will be published in the first issue of the magazine closes Emőke Vargova. We would like to mediate her activities in the Cabinet of drawing at the Academy of Fine Arts and Design and introduce a series of mini-exhibitions and interventions on which she works with her students. Here is a short passage from the text of Marián Mudroch for the solo exhibition Emőke Vargova I hear the snow falling... in the Gallery 19:

„Her admirable skill with different media as if created possibilities related to capturing her own ideas. This expression can be likened to something like the view from a window, showing a space filled with many things, even the silhouettes of things creating an important content transformation into the intimate possibility of sharing certainties. Never adjusting to her own wishes, but rather a will not to belong anywhere, and maybe nowhere as well. Clearly, new possibilites are appearing here, there is no other way to wonder in a landscape freely, and at the same time try to do it in such a manner that it isn´t actually happening. That is not simple at all.“

Mokré utierky folklór / Wet Wipes Folklore 2010

Studený front / Cold front 2010

Hračky / Toys 2009

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára