#02 Peter Machajdík

Donauklang, 1988

Okrem kresieb výtvarníkov máme v tomto čísle i kresby hudobného skladateľa Petra Machajdíka. Peter Machajdík okrem tradičnej notácie vytvára autorské notácie v podobe grafických partitúr a je dôležitou postavou, ktorá na slovenskej hudobnej scéne pracuje s touto formou záznamu. Grafické partitúry na rozdiel od klasickej notácie umožňujú zaznamenať odlišné aspekty hudby a otvárajú širšie interpretačné možnosti. Nosičom hudby sa tak stáva linka, bod a rôzne iné znaky. Autor nám poskytol dve grafické partitúry. Súčasťou vizuálnych reprodukcií sú i reprodukcie zvukové v podobe CD s nahrávkami oboch skladieb. 

Kompozícia pre preparovaný bicykel a magnetofón, 1992...AND THE EARTH WILL DELIGHT, 1988

In the next edition we will present drawings created not only by visual artists but also by a composer Peter Machajdik. Peter Machajdik is an author of traditional music notation and a creator of authorial notations in the form of graphic scores. Slovak music scene knows him as an outstanding artist working with this form of notation. Graphic scores, unlike traditional music notations, allow us to record different aspects of music and open up wider possibilities of interpretation. His music is recorded as the composition of lines, points and other characters. The author has given us two graphic scores. A part of the visual reproductions contains sound reproductions recorded on a special CD with both songs.


HANNAHVER, 2003

LULLABY, 2003Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára