#02 visit: PragueV rámci príprav druhého čísla časopisu sme sa ocitli v Prahe. Navštívili sme KudlaPress, kde nám vytlačili reprodukcie kresieb Dity Kaplanovej na risografe (zmienili sme sa o nich aj tu). Kudlapress publikujú rôzne self-publishing projekty a okrem tvorby vlastných zinov spolupracujú aj s inými autormi. V roku 2012 vydali zaujímavú publikáciu BlackBook s prácami Tomáša Roubala, ktorá je kombináciou tlače na risographe, sietotlače a je viazaná ručne.

Last week we went to Prague. We visited KudlaPress, they printed Dita Kaplanová´s reproductions of drawings for Magazine X with Risograph (look at our Vienna report). They have published various self-publishing projects. In 2012 they printed an interesting publication with the work of Tomáš Roubal called BlackBook. It is a combination of the risograph printing, screen printing and bound by hand.
Druhou zastávkou bolo stretnutie s autorskou dvojicou David Böhm a Jiří Franta. Odovzdali nám 200 originálnych kresieb z akcie, ktorú si pripravili pre druhé číslo časopisu. Tešíme sa, že Vám môžeme túto dvojicu predstaviť v časopise X, viac informácií o ich projekte pre časopis Vám prezradíme čoskoro.

The second stop was a meeting with two Prague-based artists David Böhm and Jiří Franta. We have received 200 original drawings from an event which they have made for the second issue of the magazine. We are pleased that we can present their work in X magazine, more information about the project for the magazine will be out soon.


A jedna turistická na záver: Pražský orloj.

And one touristic picture in the end: Prague Astronomical clock.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára